NORMES DEL BERENADOR

 

L'Incumpliment de qualsevol de las normes comportará la prohibició de futures reserves

Consideracions generals sobre els berenadors.

1. Els berenadors son de iniciativa privada, destinats al gaudiment d'una barbacoa en familia o amics en la naturalesa. .

2. No tenim servei de bar,però si una zona de màquines vending. Estaréu sols, tracteu allò com si fos vostre.

3. El ús de las barbacoes serà exclusivament per rostir el menga. Queda expresament prohibit el seu ús per a fi de calentar-se les persones, no es per fer fogueres.

4. S'haurà de reservar les taules amb un día d'antelació, podéu trobar-vos que no hi hagui ningú i no poder fer les brasas. El teléfon es 666242501.

5. Els pares hauran de ferse responsables dels actes dels nens, hauran de vigilar-los si es pujen al tobogán i també inculcar-lis de no trencar res i ser curós amb la naturalesa.

6. Resultado de imagen de dniSe us demanarà deixar el nom i dni de un pare i una mare que es fassin responsables de posibles destrossos. El berenador pot prohibir futures reserves si ho creu necesari.

7. L'accès als horts es limitarà unicament a les persones que tenen llogada una parcel.la, no podéu entrar en els horts.

ferros.... per això tenim la caseta rústica)

9.  Queda prohibit instalar qualsevol tipus de tanca o element de separació que no sigui la proporcionada d'origen per la direcció.

10.  Queda prohibit l'ús de foc en totes les parcel.les, excepte en las barbacoes d'obra.

11. L'Aigua es un be molt preuat, s'ha de fer un bon ús. No deixar als nens jugar amb les mànegues i que facin jocs d'aigua.

12.  En tot moment, els socis deuran comportar-se de manera respetuosa no sols amb el medi ambient, sinò amb els veins i el personal de la finca. Deurá ferse sempre un ús responsable del aigua, així com d'altres recursos naturale..

13.  Queda prohibit deixar lliure gossos o qualsevol altre animal dintre de la finca, a fi de evitar molesties als veins.

14. Sols es permetrà aparcar els cotxes en la zona habilitada per això.

15. La direcció pondrá tots els medis per mantindre cert grau de seguritat en la finca pero no es pot garantir els robos ni perdues de eines o cultius. No falta dir que està prohibit robar res, i poden ser denunciats per els hortelans aquells que s'atreveixin a agafar verdures sense consentimient.

 

 

OBLIGACIONS DEL BERENADOR

 

 

Obligacions de les persones que vinguin al berenador en cuant al mantenimient de les instalacions.

1. Els usuaris de els berenadors tindrán que mantenir les instalacions en perfectes condicions de funcionament.

2. La zona de horts contarà amb uns serveis comuns per els usuaris del berenador, que estaràn a carrec del personal de la finca, havent de fer un ús correcte dels serveis.

3. L'usuari queda obligat a reparar o reposar aquells bens o equipaments que resultin danyats o averiats.

4. En cuan al consum de aigua, en tot moment del any deurà ferse un ús responsable del aigua. L'usuari es compromet a respectar el consum d'aigua.

 

Obligacions en cuan a la gestió de residuus.

1. En cuan a els residuus generats, per deferse dels restos vegetals no es llençaràn als horts res. Tenim les zones de escombraries per això.

2.   Heu de portar bosses per deixar les escombraries dintre de la bossa, per poder treballar millor amb ell i facilitant-nos el llençament d'aquestes als contenidors. Si no teniu i estem a la instalació demaneu-nos les bosses.

Y recordeu, son moltes normes y regles, però si no recordeu totes penseu que es el que farieu a casa vostre.

FEU COMO SI FOS LA VOSTRE LLAR.